جزئیات پروژه

بیمارستان نورافشان توسط تیم طراحی چوب امین طراحی و اجرا شده است.

  • مشتری

    بیمارستان نورافشان

  • سال

    1397

  • آدرس

    تهران.استان تهران

  • به اشتراک بگذارید