جزئیات پروژه

طراحی _ساخت و تجهیز ساختمان بیمه حکمت در تهران توسط تیم طراحی هلدینگ چوب امین _شرکت مبلمان اداری فطرس انجام گرفته است.

  • مشتری

    بیمه حکمت

  • سال

    1397

  • آدرس

    تهران.استان تهران

  • به اشتراک بگذارید