جزئیات پروژه

طراحی و ساخت این کتابخانه براساس متدهای روز طراحی توسط تیم طراحی چوب امین انجام شده است .و چوب به کار رفته در ساخت MDF می باشد.

  • مشتری

    کتابخانه عمومی یزد

  • سال

    1397

  • آدرس

    یزد.استان یزد.خیابان امام

  • به اشتراک بگذارید